Wat

WAT KAN AUTIZORG VOOR U BETEKENEN?

Autizorg heeft als doelstelling om specialistische begeleiding te bieden aan mensen met autisme, ADHD/ADD, niet-aangeboren hersenletsel en/of een verstandelijke beperking in hun eigen vertrouwde thuissituatie. Nathalie biedt specialistische begeleiding aan zowel kinderen als volwassen en is ook bevoegd om als jeugd- en gezinsprofessional ouderbegeleiding te bieden. Wil je meer weten over hoe dit verder in zijn werk gaat, klik dan op het tabblad ‘hoe’ voor meer informatie.

Begin 2021 zijn we gestart met een contactgroep voor mensen met autisme, in samenwerking met Welzijnskwartier Lisse. De contactgroep is er voor (jong)volwassenen met autisme in de leeftijd van 18-35 jaar. We komen elke laatste maandagavond van de maand bij elkaar in Jongerencentrum de Greef in Lisse. Het doel van de contactgroep is om lotgenoten te ontmoeten, maar ook om je sociaal netwerk uit te breiden met nieuwe contacten. Lijkt het je leuk of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar n.bot@autizorg.nl of neem telefonisch contact op met Nathalie via telefoonnummer 06 319 66 717. Je bent van harte welkom namelijk! Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Autizorg werkt o.a. volgens de methodiek van ‘Geef me de 5’, Deze methodiek leert hoe je om moet gaan met iemand die autisme heeft en leert je kijken vanuit het oogpunt van iemand met autisme. Het denken en het gedrag van iemand met autisme is het gevolg van het gefragmenteerde waarnemen. Door het ontbreken van die samenhang als gevolg van het gefragmenteerde denken, ervaart iemand met deze diagnose veel onduidelijkheid en onzekerheid en gaat dit gepaard met paniek, angst en heeft dit vaak ongewenst gedrag als gevolg.                                                                                                                                                                      

Door te kijken vanuit de “autibril” leer je iemand met autisme te begrijpen en kun je beter inspelen op zijn wereld en alle onduidelijkheden die hij ervaart. Bij deze methode ga je opzoek naar de vraag achter de vraag en onderzoek je dus de oorzaak van het probleem, in plaats van in te spelen op het gedrag dat we zien. Hierdoor kunnen we met elkaar werken aan een lange termijn oplossing in plaats van dat er steeds nieuwe problemen ontstaan.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt door bovenstaand verhaal, neem dan eens een kijkje op de website van ‘Geef me de 5’, of klik op onderstaand filmpje waarin Colette de Bruin uitleg geeft over haar methodiek.

Wij werken ook met het therapeutisch werkmateriaal ‘In vuur en vlam’ om uitleg te geven over ons centrale zenuwstelstel en hoe ons stress systeem werkt. Veel van de mensen die we begeleiden ervaren problemen in het dagelijks leven omdat ze stress niet goed kunnen reguleren. Inzicht in hoe het autonome zenuwstelsel werkt en praktische oefeningen die je kunt toepassen om je te bewegen op de autonome ladder kunnen iemand helpen stress beter te reguleren. Het therapeutisch werkmateriaal van ‘In vuur en vlam’ is ontwikkeld vanuit de Polyvagaal theorie. In deze theorie draait het om de communicatie tussen de hersenen en het lichaam. Het beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen.

Nathalie is Brain Blocks ambassadeur. Brain Blocks is een interventie die wordt ingezet door hulpverleners en soms ook door medewerkers vanuit het onderwijs. Bij Brain Blocks staat de cliënt centraal. Dat wil zeggen dat de hulpverlener Brain Blocks passend maakt voor de cliënt. Bij Brain Blocks gaat het erom dat de cliënt zich meer bewust wordt van wie hij is. Daarna wordt gekeken hoe de interactie tussen de cliënt en anderen verloopt. Het maken van eigen beelden door de cliënt met Brain Blocks staat daarbij centraal. De cliënt weet immers als geen ander wat hij voelt, ervaart en denkt. De hulpverlener helpt de cliënt bij het zetten van de volgende stapjes die de cliënt helpt zich beter te voelen en om gemakkelijker met anderen te kunnen omgaan. Brain Blocks is geen trucje maar een leer- en ontwikkelproces. Verandering is er dus ook niet ineens. Dat duurt soms best een tijdje. Brain Blocks is enkel een middel om tot anders kijken, denken, voelen en handelen te komen.BrainBlocks kan ook worden gebruikt ter ondersteuning om psycho-educatie (uitleg) te geven over o.a. autisme.

Wij hebben ook veel materialen om te werken aan het krijgen van inzicht in eigen emoties, hoe daarmee om te gaan. Maar ook om jezelf beter te leren kennen, wat je kwaliteiten zijn, waar je valkuilen liggen en hoe je daarmee op een andere manier kunt omgaan. Daarnaast gebruiken hebben wij training gevolgd over Flink! van Stichting Ons Tweede Thuis. Dit heeft als doel het ontwikkelen van zelfbewustzijn, ego-sterkte en sociale ontwikkeling bij mensen met een lichte tot matig verstandelijke beperking. Onderdelen hiervan zijn ook geschikt om in te zetten bij mensen met autisme. De training bestaat uit 3 onderdelen: ik ben, ik voel en ik wil. Wil je meer weten over Flink!?

Bezoek dan de website Flink! (onstweedethuis.nl)