Hoe

OP WELKE WIJZE KAN AUTIZORG U ONDERSTEUNING BIEDEN?

Voor specialistische begeleiding is een indicatie nodig. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin de hulpvrager woont. Voor jeugdigen tot 18 jaar kan er een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente voor een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet. Bij volwassenen kan er via de gemeente een melding worden gedaan voor een maatwerkvoorziening vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij kunnen ook zorg- en ondersteuning leveren wanneer er een WLZ indicatie is (indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg). Soms komt het voor dat kinderen of volwassen een indicatie via de gemeente hebben, maar dat een WLZ indicatie passender blijkt te zijn met het oog op de toekomst. Wij hebben hiermee ervaring, dus ook hierbij kunnen we ondersteuning bieden.

Wanneer er nog geen indicatie is, kan Nathalie je op weg helpen met de manier waarop je dit kunt aanpakken en wat je vervolgens kunt verwachten. Je kunt pas daadwerkelijk begeleiding krijgen wanneer er een indicatie is afgegeven.  

De begeleiding vanuit Autizorg verloopt via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wil je meer informatie over het PGB, bezoek dan de website van Per Saldo, dit is de belangenvereniging voor mensen met een PGB. In de regio Duin- en Bollenstreek kunnen wij vaak via een onderaannemerschap constructie met een zorginstelling wel Zorg in Natura (ZIN) leveren. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bij nieuwe hulpvragen waarin wij mogelijk iets kunnen betekenen, zal allereerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Zo kan de hulpvraag goed in kaart worden gebracht en kan gekeken worden of Autizorg de juiste zorgaanbieder is om de hulp te gaan bieden. Wanneer er vanuit beiden partijen een klik is, zal de begeleiding worden opgestart. In samenwerking met de cliënt zal een begeleidingsplan worden opgesteld welke twee keer per jaar geëvalueerd wordt. Het begeleidingsplan met de gestelde doelen en ondersteuning zal indien nodig worden aangepast aan de hand van de evaluaties.

Wij hebben al veel begeleidingstrajecten succesvol afgerond. Sommige trajecten zijn langdurig, andere kortdurend. Wij kijken altijd naar de hulpvraag en wat daarin nodig is. We evalueren ongeveer 2x per jaar met elkaar om te kijken hoe het ervoor staat met de doelen, passen de doelen zo nodig aan en schalen de begeleiding af waar mogelijk en op waar nodig. Er zijn veel contacten met andere zorgaanbieders en professionals waardoor het vaak mogelijk is om snel te schakelen met elkaar als dat nodig is.