Hoe

OP WELKE WIJZE KAN AUTIZORG U ONDERSTEUNING BIEDEN?

De begeleiding van Autizorg wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Sommige cliënten hebben naast hun WMO indicatie, ook een indicatie via de Zorgverzekeringswet (ZVW) waarmee zij persoonlijke verzorging kunnen inkopen. Wanneer de indicatie of beschikking is afgegeven, kan er in principe begeleiding individueel, begeleiding groep, verpleging of persoonlijke verzorging worden ingekocht. Autizorg richt zich voornamelijk op begeleiding individueel, maar sommige cliënten hebben naast deze begeleiding ook persoonlijke verzorging nodig, dit kunnen wij ook bieden.

Wanneer u heeft aangegeven interesse te hebben in onze diensten, zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het voornaamste doel van dit gesprek is om kennis met elkaar te maken en informatie in te winnen over de cliënt die van belang is bij het verlenen van de begeleiding en/of persoonlijke verzorging. Afhankelijk van hoe de kennismaking is verlopen en beide partijen hierin staan, vindt er een tweede gesprek plaats waarin afspraken gemaakt worden over welke begeleiding er geleverd gaat worden, het aantal uren dat er zal worden ingekocht, op welke dagen, het uurtarief, wanneer de begeleiding van start gaat, enzovoort. Wij maken gebruik van de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (zorgovereenkomst in opdracht) en indien van toepassing de zorgovereenkomst van de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgovereenkomst is ondertekend betekend dit dat de cliënt professionele begeleiding en/of persoonlijke verzorging zal krijgen van Autizorg.

Autizorg maakt gebruik van urenbriefjes, welke aan het einde van de maand worden ondertekend door de cliënt of vertegenwoordiger en door degene die de begeleiding heeft geboden. Aan het begin van een nieuwe maand worden de facturen verstuurd naar de cliënten, welke zij afhankelijk van de indicatie doorsturen naar de SVB Bank of de zorgverzekeraar. De SVB Bank verzorgd de uitbetaling direct aan Autizorg. De zorgverzekeraar zal het bedrag storten aan de verzekerde, zodat hij/zij deze betaling aan Autizorg kan overmaken. De diensten die Autizorg levert zijn BTW vrijgesteld.

Voor cliënten die begeleiding inkopen via Autizorg, kan Autizorg ook een bijdrage leveren aan herindicatie trajecten via de WMO of WLZ, dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Ook de stukken die hiervoor nodig zijn zoals bv. een zorgplan kunnen geschreven worden door ons. Deze uren zullen wel gefactureerd worden, evenals de uren die extra worden ingezet om zaken te regelen voor de cliënt (telefoontjes instanties, telefonisch contact cliënt, eventuele andere regelzaken enz.).